Представяне на инициатива „Космическо училище“ на конференция “Космос, Екология, Сигурност – SES 2016″

Представяне на инициативата „Космическо училище“ по време на пленарната сесия на Двенадесета научна конференция с международно участие “Космос, Екология, Сигурност – SES 2016” от директора на ИКИТ-БАН, чл. кор. дтн. Петър Гецов.
Конференцията, проведена на 2 и 3 ноември 2016 г. в София, е организирана от Института за космически изследвания и технологии при Българска академия на науките. Конференция е посветена на 35-годишнината от извеждането в Космоса на двата български изкуствени спътника на Земята “България 1300”.