Минали събития

Образователен семинар за учен ици, проведен на 26 април 2017 г. в Института за космически изследвания и технологии към БАН. Повече информация…

Представяне на образователна инициатива “Космическо училище” на Среща с учители от район “Подуяне”, Столична община, проведена в 44 СУ на 14.03.2017 г.

Проведени лекции

Курсове