Ученическа конференция „Моята география в дигиталния век“ 2021

Ученическа конференция „Моята география в дигиталния век“

17 декември 2021 г. (петък), онлайн (12 -16 часа)

Първата Ученическа конференция със заглавие „Моята география в дигиталния век“, организирана от образователна инициатива „Космическо училище“ се проведе онлайн на 17 декември 2021 г. (петък) от 12 часа до 16 часа. Конференцията е посветена на знанията по съвременна география и свързаните с нея дигитални технологии днес. Тази конференция е насочена към творческото начало в образованието, мотивиращо ученици, техните учители и студенти да изразят своите идеи и визия в географията чрез една от трите форми на участие – карта, кратко есе и карти истории (Story Map). Събитието е предназначено за ученици от прогимназиален и гимназиален етап, студенти първи курс  и учители по география. Програмата за конференцията с абстрактите на участниците можете да изтеглите по-долу.

Организационен комитет:

  • доц. д-р Ваня Стаменова
  • гл. ас. д-р Стефан Стаменов

 

ИКИТ-БАН, Образователна инициатива «Космическо училище»
ИКИТ-БАН, Образователна инициатива «Космическо училище»

Научен комитет:

  • доц. д-р Ваня Стаменова – Институт за космически изследвания и технологии – Българска академия на науките
  • гл. ас. д-р Стефан Стаменов – Институт за космически изследвания и технологии – Българска академия на науките
  • доц. д-р Климент Найденов – Геолого-Географски факултет към Софийския университет Св. Климент Охридски
  • Prof. Fabio Dell’Acqua – University of Pavia, Italy
  • Dr. Gregory Gilliani – University of Geneva, Switzerland
  • Dr. Rok Ciglic – Anton Melik Geographical Institute at the Slovenian Academy of Science and Arts

Желаещите да участват и присъстват на събитието могат го направят чрез посочения линк за Zoom:

PrintScreen от провеждането на ученическата конференция