Събития и дейности през 2015 г. и 2016 г.

В първите две години на Космическо училище са осъществявани публични лекции за ученици от основните и средни училища в района на Столична община и бе организирана Третата Събития организирани през 2016 г., целящи популяризиране на ГИС технологиите, спътникови системи за наблюдение на Земята и космически изследвания сред учениците от средните училища.

Третата Европейска SCGIS (Society for Conservation GIS) конференция “Oпазване на природно и културно наследство с геоинформационни технологии” 11-12 октомври 2016 в София

Откриването на конференцията се състоя на 11 октомври в Големия салон на БАН. На конференцията присъстваха учени и специалисти от различни институти и университети в страната и чужбина, студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и ученици от Първа английска гимназия, 19 СОУ “Елин Пелин” и НПМГ „Акад. Л. Чакалов“.