Курсове

Курс по “Въведение в дистанционните изследвания и географските информационни системи” за ученици от средните училища.
Лектори – доц. д-р Ваня Стаменова, гл.ас. д-р Стефан Стаменов.

Анотация: Курсът е предназначен за ученици с интерес към географските информационни системи (ГИС) от среден курс (8-12 клас) – ниво начинаещи, които нямат предварителна подготовка. Основната цел на курса е запознаване с основите и концепциите на географските информационни системи и придобиване на първоначални знания и практически умения за работа със софтуерния продукт ArcGIS. По време на курса учениците ще усвоят базови знания за теоретичните основи на географските информационни системи и концепции за представяне на пространствени данни. Ще се запознаят с ArcGIS софтуерните продукти и приложения и ще придобият практически умения за работа – визуализация на данни в ГИС, създаване и редактиране на данни, работа с атрибутивни таблици и създаване на карти. Tе ще научат за наличните безплатни ГИС ресурси и как могат да ги използват в процеса на обучение и подготовката на уроците си по учебните предмети свързани с науките за Земята и природните науки.

Курсът се провежда от 2014/2015 г. учебна година за трети пореден път в Националната природо-математическа гимназия в София. Учениците са много доволни от курсът и възможността да получат нови знания в една перспективна и динамично развиваща се научна и професионална област. Курсът спомага за създаване в учениците на траен и сериозен интерес към висшето образование и науката, не само в тази област, но и в сродни области.