Кръгла маса

„КОСМИЧЕСКИТЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ, ТЯХНОТО МЯСТО И РОЛЯ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ“

Тринадесета международна научна конференция „Космос, екология, сигурност“
S
ES 2017

Руски културно-информационен център, зала 305

3 ноември 2017 г.

На 3 ноември 2017 г. се проведе кръгла маса на тема „Космическите науки и технологии, тяхното място и роля в средното образование в България”, организирана по линия на образователна инициатива „Космическо училище“. Събитието беше организирано по повод на 60-годишнината от извеждане на орбита на първия изкуствен спътник на Земята – Спутник-1 на 4 октомври 1957 г. Кръглата маса беше проведена в Руския културно-информационен център в рамките на Тринадесета международна научна конференция „Космос, екология, сигурност“ – SES 2017. Организатори на събитието са Институт за космически изследвания и технологии – БАН (ИКИТ-БАН), Society for Conservation GIS (SCGIS) Chapter Bulgaria и Българско астронавтическо дружество (БАД).

Събитието предостави възможност на учители, ученици и учени да споделят своите мнения, възгледи и идеи по отношение на възможностите за навлизането, ролята и мястото на съвременните космически науки и технологии във формалното образование, неформално обучение и информално учене в българските средни училища.

Събитието бе подкрепено от Държавна корпорация по космическа дейност РОСКОСМОС с поздравителен адрес до българските ученици, учители и учени от името на изпълнителния директор по комуникации на РОСКОСМОС, Игор Буренков, прочетен в началото на събитието. Събитието популяризира българската образователна инициатива „Космическо училище“ и Европейската програма за наблюдение на Земята Copernicus, по линия на Copernicus Academy, част от Copernicus User Uptake Activities.

На събитието присъстваха ученици и учители от Националната природо-математическа гимназия „акад. Л. Чакалов“ и 3 СУ „Марин Дринов“, държавен експерт Емил Коматичев, старши експерти Женя Павлова и Петя Пиперкова от Министеството на икономиката, старши експерт Камен Радев от РУО София-град, чл. кор. Петър Гецов, директор на Института за космически изследвания и технологии-БАН, доц. д-р Мариан Върбанов, директор на департамент География към НИГГГ-БАН, доц д-р Алексей Стоев, директор на филиала на ИКИТ-БАН в гр. Стара Загора, член на УС на БАН, доц. д-р Пенка Стоева – филиал на ИКИТ-БАН в Стара Загора, доц. Пламен Ангелов от ИКИТ-БАН, зам.-председател на УС на Българското астронавтическо дружество, доц. д-р Таня Иванова, член на УС на Българското астронавтическо дружество, Удриволф Пика, Copernicus Support Office, Belgium, консултант в SpaceTec Partners и проектен мениджър от “Next Generation Copernicus User Requirements”, доц. д-р Лъчезар Филчев, контактно лице на ИКИТ-БАН за Copernicus Academy и учени от ИКИТ-БАН. Организатори и модератори на събитието бяха доц. д-р Ваня Стаменова и гл. ас. д-р Стефан Стаменов от секция Дистанциони изследвания и ГИС към ИКИТ-БАН, членове на SCGIS Chapter Bulgaria и БАД.


Организатори и партньори