Образователен семинар „ГИС ЗА МИР“ 2023

ГИС ЗА МИР (онлайн)
24 април 2023 г.  (15:00 – 16:30)

На 24 април 2023 г. се проведе образователният семинар ГИС ЗА МИР организиран от образователна инициатива Космическо училище по повод Деня на Земята. Семинарът включваше две лекции за географските информационни системи (ГИС) за хуманитарни цели и опазване на природата, а лектори на събитието са д-р Кармел Терборг от ЕСРИ, САЩ и гл. ас. д-р Стефан Стаменов и доц. д-р Ваня Стаменова от ИКИТ-БАН.
На събитието присъстваха над 100 участника, основно ученици от прогимназиален и гимназиален етап и учители по география, биология и екология, като събитието беше отворено и за по-широка публика, за всеки, който се интересува от тематиката за географските информационни системи.

Програма – Earth Day 2023 (PDF)

15:00 15:30

GIS for Peace: bringing peace to communities during and after conflict
Carmelle J. Terborgh, Ph.D. (cterborgh@esri.com)
Lead Account Manager, Nonprofits and Global Organizations, Esri
This presentation will demonstrate the many ways that GIS can serve as a pivotal technology for bringing peace to communities, as well as bringing humanitarian assistance to those in response to a crisis – whether a complex humanitarian emergency or a natural disaster. The students will learn about how geospatial information and applications developed with GIS can make an impact to creating a more peaceful Earth for all.

15:30 – 16:00

Земя, човешко въздействие, бедствия и конфликти
гл. ас. д-р Стефан Стаменов (stamenovstefan@yahoo.bg)
доц. д-р Ваня Стаменова (vanya_stamenova@yahoo.com)
Институт за космически изследвания и технологии -БАН, образователна инициатива „Космическо училище“

16:00 – 16:30

Въпроси и дискусия

Biography – Carmelle J. Terborgh, Ph.D.
Lead Account Manager, Nonprofits and Global Organizations, Esri (cterborgh@esri.com)

Dr. Terborgh has a B.S. in Forestry from the University of Maine (1992), and both a M.A. and a Ph.D. in Geography from State University of New York at Buffalo (1994 and 1999), specializing in geographic information systems (GISs) and cartography. She has over 30 years of experience working with GIS in the areas of urban management, humanitarian affairs, food security, and sustainable resource management.
She joined Esri in 1996 and is the Lead Account Manager of the Nonprofit and Global Organizations team. In 1993, she was a Research Associate at the United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) in Geneva, Switzerland. During 2004-2005, she served as the Senior GeoInformation Consultant in the Information Solutions Group (ISG) team at The World Bank Group in Washington, DC.
Dr. Terborgh served as the Chair of the Societal Impacts Committee and the Industry Advisory Council of the Global Spatial Data Infrastructure (GSDI) Association, and is a former member of the US National Section of the Pan-American Institute for Geography and History (PAIGH).
She volunteers with Cub Scout Pack 630 and is a Past President of the Essex Junction Lions Club in Vermont and the Sterling Lions Club in Virginia, and volunteers to provide vision screenings of children, the elderly, and low-income residents in Vermont. Most importantly, she is the mother of two boys.

Организатори

д-р Ваня Стаменова – „Космическо училище“(http://spaceschoolbg.eu), ИКИТ-БАН
д-р Стефан Стаменов„Космическо училище“ (http://spaceschoolbg.eu), ИКИТ-БАН

Снимки от събитието

РЕГИСТРАЦИЯ

Участието в събитието става след предварителна регистрация в срок до 11:00 часа на 24 април 2023 г. или до запълване на местата на следния линк: Регистрация. Събитието се провежда онлайн и броят на участниците е лимитиран до 100 участника. Участието на учениците може да бъде организирано и от техните учители на групи (класове) с една регистрация, когато те са в класната стая, което ще даде възможност на повече хора да се включат. Линкът за достъп до събитието ще бъде изпратен до регистрираните участници в деня на събитието 24 април 2023 г., до 12 часа.
Линк за регистрация: Образователен онлайн семинар „ГИС ЗА МИР“ 24.04.2023 (google.com)

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН на тел. 0887435050 или с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН на тел. 0877856559, както и на е-мейл адреса на Космическо училище: e-mail space.schoolbg@yahoo.com