Световна седмица на Космоса 2018

През 2018 г. Космическо училище отбеляза Световната седмица на Космоса с организирането на събития в две столични училища – Националната природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“ и 112 ОУ „Стоян Заимов“

На 8 октомври 2018 г. беше организиран Образователен семинар „Спътниковите технологии за наблюдение на Земята и геоинформационните технологии в науките за Земята“, в НПМГ  „Акад. Л. Чакалов“ от 12:30 до 14:10 часа. Събитието бешее организирано от Института за космически изследвания и технологии – БАН, Society for Conservation GIS – клон България, Българско астронавтическо дружество, като част от дейността на образователна инициатива „Космическо училище“. Образователният семинар имаше за цел да запознае учениците с дистанционните изследвания и географските информационни системи, както и да получат информация за новите технологии, техните възможности и тяхното приложение в образованието.

Програмата включваше 3 образователни лекции:

  1. Представяне на образователна инициатива „Космическо училище“ /доц. д-р Ваня Стаменова, гл. ас. д-р Стефан Стаменов/
  1. Геопространствените технологии за наблюдение на Земята – тяхното приложение в науката, икономиката и обществото
    /гл. ас. д-р Стефан Стаменов, доц. д-р Ваня Стаменова/
  1. Спътниковите технологии за наблюдение на Земята и географските информационни системи и тяхното приложение в различните учебни дисциплини и предмети в средното образование. / доц. д-р Ваня Стаменова, гл. ас. д-р Стефан Стаменов/

Във връзка с отбелязване на Mеждународната седмица на Kосмоса, чествана в периода 4-10 октомври бяха проведени серия от лекции с ученици от 112 ОУ „Стоян Заимов“ – лекции с ученици в прогимназиалния етап на обучение (5-6 клас), както и лекции за нах-малките ученици от 3-та предучилищна група. На 9 октомври 2018 г. в предучилищната подготвителна група се запознаха с това какво е изкуствен спътник в лекцията „Изкуствените спътници на Земята и с какво ни помагат те“ подготвена от д-р Ваня Стаменова и д-р Стефан Стаменов и последвалите кратки образователни видеофилмчета. В периода 15-18 октомври бяха проведени и образователни лекции с учениците от 5 и 6 клас на тема „Наблюдение на Земята от Космоса“, подготвени отново от д-р Ваня Стаменова и д-р Стефан Стаменов от ИКИТ-БАН.