Първи ГИС ден за образование 2017

ГИС ДЕН ЗА ОБРАЗОВАНИЕ – Образователна инициатива „Космическо училище“

Национална природо-математическа гимназия „акад. Любомир Чакалов“
30 ноември 2017 г.

 ПРОГРАМА

Първият ГИС ден за образование в България се проведе на 30 ноември 2017 г. в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, гр. София по повод международния ден на географските информационни системи (ГИС), честван на 15 ноември 2017 г. и 50-годишнината на Националната природо-математическа гимназия (НПМГ) „акад. Любомир Чакалов“. Събитието е организирано по линия на образователна инициатива „Космическо училище“, съвместна инициатива на Институт за космически изследвания и технологии – БАН (ИКИТ-БАН), SCGIS Chapter Bulgaria и Българско астронавтическо дружество (БАД) в партньорство с ЕСРИ България, ESRI Education Team, НПМГ, EARSeL, DigitalGlobe Foundation, Copernicus Academy, Canadian Space School.

Събитието включваше две части – образователен семинар за ученици и кръгла маса с образователни презентации и дискусия, в която взеха участие ученици, учители, учени и специалисти в областта на геоматиката. Участие в ГИС деня за образование взеха ученици от 4 столични училища – НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, 3 СУ „Марин Дринов“, Първа английска езикова гимназия и 128 СУ „Алберт Айнщайн“. На събитието присъства и директорът на дирекция „Информационни системи“ към АГКК. Събитието беше открито от зам.-директора на НПМГ г-жа Нели Дянкова. Прочетен бе поздравителен адрес от кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова.

Презентационната част на ГИС деня за образование започна с видео презентация  от д-р Джоузеф Керски (Joseph Kerski), мениджър в образователния отдел на ESRI, САЩ и преподавател в университета в Денвър, САЩ с поздрав към българските ученици посветен на географията и географските информационни системи. Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България запозна учениците с безплатните образователни ресурси на ESRI, които те могат да използват в процеса на своето обучение и да изучават географските информационни системи. Първата част на ГИС деня завърши с изказване на инж. Петров от АГКК за ролята на ГИС в картографията, кадастъра и образованието.

Втората част от образователното събитие включваше кръгла маса с дискусии, в рамките на която бяха представени 5 образователни презентации и беше проведена ползотворна дискусия. Участниците в кръглата маса се запознаха накратко с образователната инициатива Космическо училище и нейните цели и с приложението на геоинформационните технологии и спътниковите технологии за наблюдение на Земята и в кои учебни предмети, изучвани в средните училища те имат приложение. Накратко бяха представени и две партньорски организации на образователната инициатива Космическо училище и тяхната дейност за подпомагане на образованието – това са EARSeL и DigitalGlobe Foundation. В последната презентация ЕСРИ България запозна участниците в кръглата маса с това как ESRI подкрепя средното образование.

 

ПРОГРАМА

13:30 – 14:10 Образователен семинар за ученици от средните училища

  • Видео презентация от д-р Джоузеф Керски (Joseph Kerski), мениджър в образователния отдел на ESRI, САЩ и преподавател в университета в Денвър, САЩ с поздрав към българските ученици посветен на географията и географските информационни системи (7 мин.)
  • Образователните ресурси на ESRI – Евгения Караджова, ЕСРИ България (30 мин.)

14:20 – 16:10 Кръгла маса с образователни презентации и дискусия за ученици-делегати, учители, образователни експерти, учени и специалисти в областта на геоматиката

  • Представяне на образователна инициатива „Космическо училище“ – гл. ас. д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН, SCGIS Chapter Bulgaria, БАД (10 мин.)
  • Ролята и приложението на ГИС и дистанционните изследвания в учебните дисциплини и предмети в средното образование в България – доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН, SCGIS Chapter Bulgaria, БАД (10 мин.)
  • Европейска асоциация на лабораториите по дистанционни изследвания (EARSeL): кратко представяне и образователни дейности – доц. д-р Ваня Стаменова, национален представител в EARSeL за България (5 мин.)
  • DigitalGlobe Foundation: кратко представяне – Девон Либи (Devon Libby), мениджър в DigitalGlobe Foundation (10 мин.)
  • Как ESRI подкрепя средното образование – Евгения Караджова, ЕСРИ България (10 мин.)
  • Дискусия (60 мин.)

Организатори и партньори