Календар „Космическо училище“ 2018

Календар за 2018 година на образователна инициатива „Космическо училище“, създаден с използване на спътникови изображения от спътника Sentinel-2 на Европейската програма за наблюдение на Земята Copernicus и спътниково изображение спектрорадиометърът MODIS на спътника Terra, заснето на 10 септември 2017 г.

Календар Космическо училище 2018: изтегли