Втори ГИС ден за образование 2018

Втори ГИС ДЕН ЗА ОБРАЗОВАНИЕ – Образователна инициатива „Космическо училище“

Първа английка езикова гимназия

13 декември 2018 г.

Уважаеми участници,

Заповядайте на втория „ГИС ден за образование“ организиран по повод международния ден на географските информационни системи (ГИС), честван на 14 ноември 2018 г. Събитието е организирано по линия на образователна инициатива „Космическо училище“, съвместна инициатива на Институт за космически изследвания и технологии – БАН (ИКИТ-БАН), SCGIS Chapter Bulgaria и Българско астронавтическо дружество (БАД) в партньорство с Първа английска езикова гимназия, ЕСРИ България, ESRI Education Team, DigitalGlobe Foundation, Society for Conservation GIS, Европейската асоциация на лабораториите по дистанционни изследвания – EARSeL, “Remote sensing for UN SDG” SIG, EARSeL, Международното общество по фотограметрия и дистанционни изследвания – ISPRS, Европейската асоциация на географите – EuroGeo, инициативата Geomentors и Zoomify. Домакин на втория ГИС ден за образование е Първа английска езикова гимназия.

ПРОГРАМА
Програмата може да изтеглите тук

14:00 – 14:20
Откриване и приветствия
  • Нели Петрова, Директор на Първа английска езикова гимназия
  • проф. д-р Румен Недков, Директор на Института за космически изследвания и технологии – БАН
  • Поздравителен адрес от д-р Джоузеф Керски (Joseph Kerski), мениджър в образователния отдел на ESRI, САЩ  и преподавател в университета в Денвър, САЩ
  • Поздравителен адрес, Девон Либи (Devon Libby), мениджър в DigitalGlobe Foundation
  • Поздравителен адрес от проф. Карл Донърт (Karl Donert), президент на Европейската асоциация на географите (EuroGeo)
 • Поздравителен адрес, Международна асоциация по фотограметрия и дистанционни изследвания (ISPRS)
 • Поздравителен адрес, Дейвид Урбаник (David Urbanic), президент на Zoomify Inc.

14:20 – 15:30
Лекционна част
14:20 – 14:25
Oбразователна инициатива “Космическо училище”, доц. д-р Ваня Стаменова, гл. ас. д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН (5 мин).
14:25 – 14:40
Информационна система на кадастъра в България, д-р инж. Стефан Петров, директор на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“,  Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) (15 мин.)
14:40 – 15:00
Приложение на ЕСРИ ГИС технологиите за нуждите на образованието, Иво Ихтимански, ГИС консултант, ЕСРИ България (20 мин.)
15:00– 15:15
Капка по капка – ГИС, Милко Величков, Гергана Николова, отдел “ГИС”, Софийска вода АД, част от Веолия (15 мин.)
15:15 – 15:25
Цели за устойчиво развитие на ООН и приложението на ГИС технологиите, доц. д-р Ваня Стаменова, гл. ас. д-р Стефан Стаменов, доц. д-р Лена Халунова,  Special Interest Group “Remote sensing for UN SDG”, EARSeL (10 мин.)
15:25 – 15:40
Почивка
15:40 – 16:00
Роля на геоинформационните технологии в средното образованието, гл. ас. д-р Стефан Стаменов, доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН (20 мин.)
16:00 – 17:00
Дискусия (60 мин.)

Организатори и партньори