Лекции

В рамките на  образователната инициатива “Космическо училище ” бяха представени повече от 30 лекции по различни теми, свързани с аерокосмическите технологии за наблюдение на Земята, GIS технологии и др. на ученици от началните и средни училища в Столична община.

Първата публична лекция, която бележи началото на инициативата, се проведе през 2014 г. в Националната природо-математическа гимназия “Акад. Л. Чакалов” на тема “Пространствено мислене в земните науки”.

Лекции бяха представени в 17 столични училища: Първа английска езикова гимназия, 19 СУ ”Елин Пелин”, Национална природо-математическа гимназия “Акад. Любомир Чакалов”, 143 ОУ “Георги Бенковски”, 52 ОУ “Цанко Церковски“, Национална търговско-банкова гимназия, 32 СУ “Св. Климент Охридски”, ПГ по железопътен транспорт “Никола Корчев”, 163 ОУ “Черноризец Храбър”, 64 ОУ “Цар Симеон Велики”, 105 СУ “Атанас Далчев”, 138 СУ “Проф. Васил Златарски”, Частно профилирано училище по Образователни технологии, 12 СУ “Цар Иван Асен II”, Частно училище “Светлина”, Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Христо Ботев”.

Лекциите (повечето от тях са изнесени през 2016 г.  и 2017 г.) обхващат следните теми:

 • Пространственото мислене в науките за Земята
  /автори: ас. Стефан Стаменов, доц. д-р Ваня Стаменова/
 • Ролята на спътниците за наблюдение на Земята
  /автори: доц. д-р Ваня Стаменова, ас. д-р Стефан Стаменов/
 • Спътниковите технологии като индустрия и бизнес
  /автори: ас. д-р Стефан Стаменов, доц. д-р Ваня Стаменова/
 • Ролята на дистанционните изследвания в съвременната природна география
  /автори: доц. д-р Ваня Стаменова, ас. д-р Стефан Стаменов/
 • Географските информационни системи и ролята им в науката, обществото, икономиката и бизнеса
  /автори: ас. д-р Стефан Стаменов, доц. д-р Ваня Стаменова/
 • Екологичните изследвания в еко-клуб „Чиста вода“ (1996-2000 г.) и приложението на географските информационни системи в екологията
  /автори: доц. д-р Ваня Стаменова, ас. д-р Стефан Стаменов/
 • Наблюдение и изследване на Земята от Космоса – наука и бизнес
  /автори: ас. д-р Стефан Стаменов, доц. д-р Ваня Стаменова/
 • Летателни апарати за изследване на Земята – пилотируеми и безпилотни
  /автор: проф. д-р Димо Зафиров/
  Космически биотехнологии – достижения в космоса и приложение
  /автор: гл. ас. д-р Илиана Илиева/
 • Космическа физика и нейното приложение в помощ на обществото
  /автор: доц. д-р Даниела Бонева/