Образователен семинар „Чиста вода за устойчив свят“ 2018

Образователен семинар „Чиста вода за устойчив свят“
22 март 2018 г.

На 22 март 2018 г. в Големия салон на БАН се проведе образователен семинар „Чиста вода за устойчив свят“, организиран от Института за космически изследвания и технологии към БАН (ИКИТ-БАН) по линия на образователна инициатива „Космическо училище“ във връзка с отбелязване на Световния ден на водата – 22 март, като обявената от ОOН тема за 2018 година е Nature for Water. Това е първият образователен семинар посветен на целите за устойчиво развитие на ООН, и по-конкретно на приоритет 6 Чиста вода (Goal 6: Clean water and sanitation), приоритет 11 Устойчиви градове и общности (Goal 11: Sustainable Cities and Communities), приоритет 15 Живот на сушата (Goal 15: Life on Land). Събитието е посветено също на приoритет „Бъдещето на Европа и младите хора – икономически растеж и социално сближаване“ на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Специални гости и лектори на събитието бяха проф. Чен Джун от Националния център по геоматика на Китай и първи вице-президент на Международното общество по фотограметрия и дистанционни изследвания (ISPRS) и проф. Сонгниан Ли от Университета Райърсън в Торонто, Канада и касиер на Международното общество по фотограметрия и дистанционни изследвания (ISPRS).

На събитието присъстваха ученици от гимназиален етап от 5 столични училища – Националната природо-математическа гимназия “Aкад. Л. Чакалов”, 3 СУ „Марин Дринов”, 138 СУ „Юрий Гагарин”, Първа английска езикова гимназия и Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“, учени от БАН, УАСГ, Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, Българска картографска асоциация, Българското географско дружество, SCGIS Chapter Bulgaria и експерти от “Софийска вода” АД, част от Веолия и “ГИС-София” ЕООД. Българските ученици и гостите на събитието имаха възможността се запознаят с презентации на учени от Китай, Канада и България, представители на международни и национални научни организации и фирми. Презентациите бяха посветени на постигането на целите за устойчиво развитие на ООН, водещи до съхраняване на природата и подобряване на качеството на живот.

В началото на семинара д-р Стаменов представи накратко образователните дейности на ИКИТ-БАН, включващи инициативата Космическо училище и образователните проекти. Проф. Чен в своята презентация представи целите за устойчиво развитие на ООН, глобалния продукт за земно покритие GlobeLand30 и неговата роля за постигане на целите за устойчиво развитие на ООН, а проф. Сонгниан Ли запозна учениците със същността на ISPRS, образователните дейности и активности на организацията, както и ролята и в постигане на целите насочени към устойчиво развитие.

Основен акцент върху водите беше поставен в презентацията на “Софийска вода” АД, в която инж. Величков, мениджър на ГИС отдела, запозна учениците и гостите на събитието с ролята на Софийска вода за устойчивото развитие на град София и как те изпълняват целите за устойчиво развитие на ООН. Последната презентация от инж. Петрова ръководител отдел „Фотограметрия“ на „ГИС София“ ЕООД представи дейностите и инициативите на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България с председател д-р. инж. Иван Калчев в областта на обучението по фотограметрия и дистанционни изследвания с акцент върху младите хора.

ПРОГРАМА

    ПРОГРАМА

14:00 – 14:10 Образователна инициатива „Космическо училище“ и образователни дейности на ИКИТ-БАН – доц. д-р Ваня Стаменова, гл. ас. д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН /10 мин./
14:10 – 14:30 GlobeLand30 product for Sustainable Development – проф. Чен Джун (Chen Jun) от Националния център по геоматика на Китай, първи вице-президент на ISPRS /20 мин./
14:30 – 14:50 Role and Activities of ISPRS for Conservation and Sustainable Development – проф. Сонгниан Ли (Songnian Li) от Университета Райърсън в Канада и касиер на ISPRS /20 мин./
14:50 – 15:10 Ролята на Софийска вода за устойчивото развитие на гр. София – инж. Милко Величков, Софийска вода – Веолия /20 мин./
15:10 – 15:30 Въведение във фотограметрията и дистанционните изследвания сред младите хора – акцент на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България – инж. Ваня Петрова, Съюз на геодезистите и земеустроителите в България, член на ISPRS /20 мин./