Образователен семинар с ученици 2017 – гр. София

Първият образователен семинар за ученици, посветен на Международния ден на авиацията и космонавтиката се проведе на 26 април 2017 г. в Института за космически изследвания и технологии при Българска академия на науките (ИКИТ–БАН). Семинарът е част от инициатива „Космическо училище“, организиран от ИКИТ–БАН, Българско астронавтическо дружество и Society for Conservation GIS – клон България. Участие взех а около 130 ученици в прогимназиален и гимназиален етап от 6 столични училища – Първа английска езикова гимназия, Национална природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“, Софийска професионална гимназия по електроника “Джон Атанасов”, 3 СУ „Марин Дринов“, 45 ОУ „Константин Величков“ и 163 ОУ„Черноризец Храбър“.

Семинарът започна с представяне на инициативата „Космическо училище“ насочена към популяризиране на космическата наука и технологии, аерокосмическите технологии за наблюдение на Земята от координатора на инициативата доц. д-р Ваня Стаменова. Директорът на ИКИТ–БАН, чл. кор. дтн Петър Гецов запозна учениците с историята, и развитието на космическите изследвания в България, и актуалните и иновативни проекти на Института. Като гост-лектор бе поканена доц. д-р Илияна Начева от Института по криобилогия и хранителни технологии, която запозна учениците с технологията за производството на лиофилизирани храни или “храни за космонавти”.

Семинарът продължи с тематични лекции в актуални научни области – дистанционните изследвания на Земята от Космоса, приложението на безпилотни летателни апарати, изследвания на открития космос и влиянието на космическата радиация. Учениците, разпределени в 3 групи посетиха и изслушаха 6 тематични лекции: “Възможностите на спътниковите технологии за наблюдение на Земята” от гл. ас. д-р Стефан Стаменов, “Изследване на космическата радиация и влиянието й върху космонавтите” от проф. дфн Цветан Дачев, “Влияние на открития космос върху качествата на различни материали” от проф. д-р Димитър Теодосиев и ас. д-р Анна Бузукова, “Апаратура за наблюдение на земната повърхност” от доц. д-р Валентин Атанасов и гл. ас. д-р Христо Лукарски, “Безпилотни летателни апарати и интелигентни градове” от проф. д-р Димо Зафирови “Космосът в екологията” от гл. ас. д-р Ива Иванова, ас. Наталия Станкова и докторант Теменужка Спасова.

По време на семинара учениците имаха възможността да разгледат изложбата на ИКИТ–БАН, в която са експонирани около 40 апарати и системи от всички около 100, разработени от български учени и летели в Космоса. Изложбата беше предстванена от проф. дтн Гаро Мардиросян. Семинарът завърши с демонстрация на безпилотни летателни апарати от инж. Добромир Димитров и инж. Васил Петров.

Отзивите от учители и ученици за проведения семинар са положителни и изявиха желание за участие в бъдещи инициативи и съвместни дейности в областта на космическата тематика.

Програма на семинара