Семинар-дискусия 2021

На 3 септември 2021 г. (петък) от 14:00 часа се проведе семинар-дискусия за профилираната подготовка по география и икономика за 12 клас – модул 6, с продължителност 80 минути. На събитието присъстваха, учители по география и икономика, които ще преподават по програмата за профилирана подготовка. Организатори на събитието са доц. д-р Ваня Стаменова и гл. ас. д-р Стефан Стаменов от Института за космически изследвания и технологии -БАН и основатели и координатори на образователна инициатива Космическо училище. Те са автори на част от модул 6 на програмата за профилирана подготовка за средните училища, в частта свързана с дистанционните изследвания, геопространствените технологии, по-конкретно ГИС.
За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН на тел. 0887435050 или с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН на тел. 0877856559, както и на е-мейл адреса на Космическо училище: e-mail space.schoolbg@yahoo.com