Уебинар с учители 2023

Уебинар с учители „Ролята на космическите изследвания и геоинформационните технологии в образованието“ 
6 април 2023 г.

На 6 април 2023 г. (четвъртък) от 14:00 часа се проведе онлайн среща с учители и дискусия на ролята на космическите изследвания и геоинформационните технологии в образованието. На събитието присъстваха 50 учители от профилираната подготовка по география и икономика, където в модул 6  от учебната програма за 12 клас е включена тематиката свързана с геопространствените технологии и дистанционните изследвания. 

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН на тел. 0887435050 или с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН на тел. 0877856559, както и на е-мейл адреса на Космическо училище: e-mail space.schoolbg@yahoo.com