Пролетна школа 8-10 клас 2023

В периода 7 април – 16 юни 2023 г. се проведе пролетна школа „Приложение на космическите изследвания в учебни предмети от средното образование – география, екология, биология, физика“ за ученици 8-10 клас с продължителност 30 учебни часа. Школата е предназначена за ученици с изявен интерес в областта на географията, науките за Земята и природните науки, имащи желание да се реализират професионално в тази сфера.

ВАЖНО! В школата взимат участие само ученици, които са изпратили заявление за записване попълнено от родител на ученика!

Записване

Записването става чрез попълване на заявление от родител на детето и изпратен на е-мейла на Космическо училище (space.schoolbg@yahoo.com). Заниманията ще се провеждат всеки петък от 16:30 до 18:30 часа, като започват на 7 април 2023 г. и приключват на 16 юни 2023 г.

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН на тел. 0887435050 или с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН на тел. 0877856559, както и на е-мейл адреса на Космическо училище: e-mail space.schoolbg@yahoo.com