Пети ГИС ден за образование 2021

Пети ГИС ден за образование (онлайн)

На 19 ноември 2021 г. (петък) от 14 часа до 16 часа ще се проведе онлайн петият ГИС ден за образование, организиран от образователна инициатива „Космическо училище“ по повод световния ден на географските информационни системи (ГИС), честван на 17 ноември 2021 г.  Организатори на събитието са доц. д-р Ваня Стаменова и гл. ас. д-р Стефан Стаменов, учени от Института за космически изследвания и технологии към Българската академия на науките. Основната аудитория на събитието бяха ученици от прогимназиален и гимназиален етап и учители по география, природни науки, информационни технологии, като общият брой на участниците беше над 180. Лектори на петият ГИС ден за образование бяха учени и експерти в областта на геоинформационните технологии от чужбина и от България, като темите са посочени по-долу в програмата. 

ПРОГРАМА

14:05-14:15 Приветствие и представяне на „ArcGIS за училища“

Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България

14:15-14:35 ГИС в училище с AGOL

Деница Савова-Георгиева, образователен експерт, ЕСРИ България

14:35-14:50 Информационна система на кадастъра

Стефан Петров, директор на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)

14:50-15:15 Geography as science and technology

Ваня Стаменова, Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН

15:15-15:20 Поздравителен адрес

Charles Brady III, SCAUG (South Central Arc User Group)

15:20-15:30 Видео презентация

Charles Brady III, SCAUG (South Central Arc User Group)

15:30–16:00 Web Mapping Applications: Opening the world of GIS to Everyone

Джоузеф Керски, мениджър в образователния отдел на ESRI, САЩ и преподавател в университета в Денвър, САЩ

Join Geographer and educator Joseph Kerski as we explore today’s powerful web mapping applications, including dashboards, story maps, and others, that are opening the application of GIS across many scales, fields, and disciplines in education and in society.

Организационен комитет:

  • д-р Ваня Стаменова – Космическо училище, Институт за космически изследвания и технологии – БАН
  • д-р Стефан Стаменов – Космическо училище, Институт за космически изследвания и технологии – БАН

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН на тел. 0887435050 или с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН на тел. 0877856559, както и на е-мейл адреса на Космическо училище: e-mail space.schoolbg@yahoo.com