Пустините

Пустините

През 2020 година беше издаден учебник „Пустините“ с автори д-р Стефан Стаменов и доц. д-р Ваня Стаменова от Института за космически изследвания и технологии към БАН (ИКИТ-БАН). 

Учебникът е само в дигитален формат, като разпространението става чрез заявка по е-мейл на space.schoolbg@yahoo.com, или на е-мейлите на авторите на атласа: stamenovstefan@yahoo.bg и vanya_stamenova@yahoo.com.

ISBN 978-619-7490-05-3 (e-book)