Четвърти ГИС ден за образование – 11. 12. 2020

За четвърта поредна година Космическо училище отбеляза Световния ГИС ден с образователен семинар посветен на образованието и геопространствените технологии.

Четвъртият ГИС ден за образование се проведе онлайн на 11 декември 2020 г. (петък) и за първи път изцяло онлайн. Събитието беше организирано от образователна инициатива „Космическо училище“ по повод Световния ден  на географските информационни системи (ГИС), който се чества всяка година през месец ноември, а тази година бе отбелязан на 18 ноември 2020 г.

Тематиката на образователния семинар тази година беше посветена на България, ГИС технологиите и образованието. Събитието включваше лекционна и  дискусионна част и бе посетено от над 100 участника – ученици от прогимназиален и гимназиален етап и учители по география, природни науки, информационни технологии.

ПРОГРАМА

14:00 -14:20 Кратки видео презентации от учени от цял свят за България
14:20 – 14:40 Приложение на ГИС технологиите за проучване на културно-историческо наследство на примера на първата българска столица Плиска – гл. ас. д-р Стефан Стаменов – ИКИТ-БАН
14:40 – 15:00 Употреба на ГИС технологиите при изучаване и анализ на релефа на България – доц. д-р Ваня Стаменова, гл. ас. д-р Стефан Стаменов – ИКИТ-БАН
15:00 – 15:20 ЕСРИ ГИС за нуждите на образованието в България – Моника Донкина, ЕСРИ БЪлгария
15:20- 15:40 Защитените територии в България – доц. д-р Росен Цонев – Биологически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
15:40 – 16:10 Дискусия

   източник: https://www.gisday.com