Образователен семинар (онлайн)

Образователен семинар „Сателитите подобряват живота ни“ – 9 октомври 2020 (онлайн)

2020 Theme “Satellites Improve Life”  https://www.worldspaceweek.org/

Във връзка с отбелязване на Международната седмица на   Космоса, образователна инициатива „Космическо училище“ на 9 октомври 2020 г. се проведе онлайн образователен семинар на тема „Сателитите подобряват живота ни“.

Събитието ще се проведе от 12:00 до 13:00 часа.

Целта на образователният семинар е да покаже значението на сателитите и тяхната роля и приложение в различни области на науката, образованието, икономиката, бизнеса, както и в много сфери на нашето ежедневие. Лектори на събитието са учени от България и чужбина, като презентациите на гост-лекторите от чужбина ще бъдат на английски език. Събитието е предназначено за ученици от прогимназиален и гимназиален етап и учители по природни науки, география, информационни технологии.

Събитието се провежда онлайн и тъй като броят на участниците е лимитиран до 100 участника, се обръщаме с молба към училищата, участието на учениците да бъде организирано по възможност от техните учители на групи (класове) с една регистрация, за да може да дадем възможност да повече хора да се включат.

Участието в събитието става след предварителна регистрация в срок до 5 октомври 2020 включително или до запълване на местата на следния линк:

Регистрация за участие

Програмата за събитието ще бъде изпратена на регистрираните участници на 6 октомври 2020 г., а също така ще бъде обявена и на сайта на Космическо училище.

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН на тел. 0877856559 или с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН на тел. 0887435050, e-mail space.schoolbg@yahoo.com