Световна седмица на Космоса 2017 – гр. Видин

ОБРАЗОВАТЕЛЕН СЕМИНАР С ДИСКУСИЯ
„СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗЕМЯТА И РОЛЯТА ИМ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

9-10 октомври 2017 г., гр. Видин

На девети и десети октомври в град Видин бе проведен образователен семинар с дискусия „Съвременните технологии за наблюдение на Земята и ролята им в образованието“ във връзка със Световната седмица на космоса, която се чества от 4-10 октомври, като събитието е част от образователна инициатива „Космическо училище“. Място на провеждането бяха 5 ОУ „Иван Вазов“ на 9-ти октомври и ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ на 10-ти октомври. Събитието беше организирано от Института за космически изследвания и технологии – БАН, Българско астронавтическо дружество, Society for Conservation GIS – клон България и ЕСРИ България.

Образователният семинар имаше за цел да разшири познанията за наблюдение на Земята и географските информационни системи и да предостави информация за новите технологии, техните възможности и тяхното приложение в образованието на ученици и учители. В съвременния свят технологиите за наблюдение на Земята и географските информационни системи имат широко приложение в редица науки, в бизнеса и в много сфери на ежедневието. Въпреки, че те са свързани с много образователни предмети, тяхното присъствие в учебния материал е все още слабо застъпено или отсъства.

В рамките на събитието бяха представени четири лекции на тема: „Представяне на образователна инициатива „Космическо училище“ и „Геопространствените технологии за наблюдение на Земята – тяхното приложение в науката, икономиката и обществото“ с автори доц. д-р Ваня Стаменова, гл. ас. д-р Стефан Стаменов. Лектор на събитието бе доц. д-р. Ваня Стаменова от Институт за космически изследвания и технологии – БАН. След всеки цикъл лекции следваше дискусия по презентираните теми с участие на присъстващите ученици, учители и гости. На лекциите в професионалната гимназия присъстваше и експертът по обществени науки и гражданско образование от РУО Видин, господин Владко Вълчев. Семинарът протече в изцяло позитивна атмосфера и бе положително приет и оценен от всички слушатели и участници. Темите предизвикаха голям интерес сред ученици, учители и експерти. Високо оценена бе иновативната образователна стойност на поднесените теми като част от областите на науките, бизнеса и технологиите за наблюдение на Земята и географските информационни системи, които играят важна роля в съвременния свят, от която логично следват и техните големи перспективи за развитие в бъдещето.

ПРОГРАМА

  1. Представяне на образователна инициатива „Космическо училище“
    /доц. д-р Ваня Стаменова, гл. ас. д-р Стефан Стаменов/
  1. Геопространствените технологии за наблюдение на Земята – тяхното приложение в науката, икономиката и обществото
    /гл. ас. д-р Стефан Стаменов, доц. д-р Ваня Стаменова/

Обява и програма на събитието