Събития и дейности през 2018 г.

Събития организирани през 2018 г. по линия на образователна инициатива „Космическо училище“, както и участие в други събития, целящи популяризиране на географските информационни системи и технологии, спътникови системи за наблюдение на Земята и космически изследвания сред учениците от средните училища

Изложба „Освобождението – поглед от Космоса“ по повод 140 години от Освобождението на България, организирана от ИКИТ-БАН по линия на образователна инициатива „Космическо училище“ в периода  6 – 16 март 2018 г. в сградата на БАН-Администрация.

Образователен семинар „Чиста вода за устойчив свят“, посветен на
Световния ден на водата и на целите за устойчиво развитие на ООН бе организиран от ИКИТ-БАН по линия на образователна инициатива „Космическо училище“ на 22 март 2018 г. в Големия салон на БАН  Специални гости и лектори на събитието бяха проф. Чен Джун от Националния център по геоматика на Китай и първи вице-президент на ISPRS и проф. Сонгниан Ли от Университета Райърсън в Торонто, Канада и касиер на ISPRS.

Участие в Деня на отворените врати в Музея на авиацията в Крумово на 12 април 2018 г. по повод Международния ден на авиацията и космонавтиката.

Посещение на ученици в ИКИТ-БАН, като част от посещение на ученици от СУ „Христо Ботев“ – гр. Враца в инситутити на БАН, организирано от Ученически институт на БАН на 20 април 2018 г.

Фестивала на науката, НПМГ – Космическо училище участва във Фестивала на науката, организиран от Националната природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“, проведен на 29 април 2018 г.

Образователен семинар „Спътниковите технологии за наблюдение на Земята и геоинформационните технологии в науките за Земята“ във връзка с отбелязване на Световната седмица на Космоса, НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, гр. София, 08.10.2018 г.

Образователен семинар „Спътниковите технологии за наблюдение на

Образователен семинар „Спътниковите технологии за наблюдение на

Втори „ГИС ден за образование“ по повод Световния ГИС ден се проведе в Първа английска езикова гимназия, София на 13 декември 2018 г. На събитието присъстваха ученици и учители от 6 столични училища – Първа английска езикова гимназия, НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, 3 СУ “Марин Дринов”, 88 СОУ “Димитър Попниколов”, 138 СОУ “проф. Васил Златарски”, 203 Езикова гимназия “Свети Методий”, както и образователни експерти.