Трета Европейска SCGIS конференция 2016

Представяне на инициативата Космическо училище по време на пленарната сесия на Третата Европейска конференция за опазване на природно и културно наследство с геоинформационни технологии, проведена на 11-12 октомври 2016 в Големия салон на БАН в София. Официалното наименование на конференцията на англйски език е Third European Society for Conservation GIS Conference “Geoinformation technologies for natural and cultural heritage conservation. Конференцията се организира като съвместна инициатива на Института за космически изследвания и технологии към БАН, Европейските клонове на организацията Society for Conservation GIS (SCGIS Chapter Bulgaria и SCGIS Chapter Slovenia), Географския институт Антон Мелик към Словенската академия на науките и изкуствата, ЕСРИ България и Българското географско дружество.

Откриването на конференцията се състоя на 11 октомври в Големия салон на БАН. На конференцията присъстваха учени и специалисти от различни институти и университети в страната и чужбина, студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и ученици от Първа английска гимназия, 19 СОУ “Елин Пелин” и НПМГ „Акад. Л. Чакалов“. В рамките на пленарната сесия бяха представени международната организация Society for Conservation GIS, Институтът за космически изследвания и технологии към БАН, Географският институт към Словенската академия на науките и изкуствата, ЕСРИ България, както и Европейската асоциация на лабораториите по дистанционни изследвания (EARSeL), Европейската асоциация на географите (EUROGEO) и професионалната социална мрежа GEONET. По време на пленарната сесия беше популяризирана и инициативата „Космическо училище“ на Института за космически изследвания и технологии и Българското астронавтическо дружество, целяща да се популяризират науките, свързани с космоса и наблюдението на Земята и съвременните достижения в областта на аерокосмическите изследвания и технологии сред учениците и студентите. Техническата сесия, подготвена от ЕСРИ България, представи новостите в софтуерния продукт ArcGIS 10.4, техниките и средствата за пространствен анализ на природното и културно наследство с използване на възможностите на географските информационни системи. Тематичните научни сесии се проведоха на 11 и 12 октомври в парк хотел Москва по време на които бяха представени доклади на учени и специалисти от България, Словения, Италия, Румъния, Македония, Полша, Русия, Чехия и Украйна, занимаващи се с опазване на природното и културно наследство с прилагане на геоинформационни технологии.

Подробна информация може да намерите на страница на конференцията: http://conf2016.scgisbg.org/conf2016/