Семинар – дискусия на тема „Реализация в полето на географията“ 2022

Семинар – дискусия „Реализация в полето на географията“
1 юни 2022

На 1 юни, Деня на детето, се проведе семинар-дискусия на тема „Реализация в полето на географията“ с ученици от Първа английска езикова гимназия. Участваха над 30 ученика от паралелки с профил география.