ГИС уебинари – 2021

ГИС Уебинари
д-р Стефан Стаменов, доц. д-р Ваня Стаменова
Институт за космически изследвания и технологии – БАН
Образователна инициатива „Космическо училище“

През май, юни и юли месец 2021 г. бяха проведени серия от 6 уебинара за ученици и учители, посветени на темата за географските информационни системи (ГИС) онлайн. Лектори на уебинарите бяха гл. ас. д-р Стефан Стаменов и доц. д-р Ваня Стаменова от Института за космически изследвания и технологии към БАН и основатели на образователна инициатива Космическо училище. В рамките на три месеца бяха проведени следните уебинари:

  •  18 май 2021 г.Географските информационни системи онлайн
  • 28 май 2021 г. – Живият атлас – съкровищница на географска информация
  • 25 юни 2021 г.Картите истории (StoryMaps) – увлекателен разказ от картография, фотография и текст. (Как картите могат да разкажат история?)
  • 29 юни 2021 г.ArcGIS Online презентации. (Как да направим своята презентация чрез облачен ГИС?)
  • 16 юли 2021 г.ArcGIS online – визуализация на картите
  • 30 юли 2021 г.ArcGIS Online анализи – част