Школи

Есенна школа 2022 "Геоматика - география и технологии" за ученици

През ноември 2022 г. се проведе есенната школа „Геоматика – география и технологии“ за ученици 5-8 клас, с лектори доц. д-р Ваня Стаменова и гл. ас. д-р Стефан Стаменов, учени от ИКИТ-БАН.

Лятна школа 2022 "География и технологии" за ученици

През лятната ваканция на 2022 г. се проведе лятна школа „География и технологии“ за ученици 5-8 клас с лектори гл. ас. д-р Стефан Стаменов и доц. д-р Ваня Стаменова