Изложба „Антропоценът и човешкото въздействие“ 2023

„Антропоценът и човешкото въздействие върху природата“
д-р Стефан Стаменов, доц. д-р Ваня Стаменова
Институт за космически изследвания и технологии – БАН
Образователна инициатива „Космическо училище“

Дата: 15 ноември – 7 декември 2023 г.
Домакин на изложбата: Първа английска езикова гимназия

По повод Седмия ГИС ден за образование  беше организирана постерна изложба на тема „Антропоценът и човешкото въздействие върху природата“, изложена в Първа английска езикова гимназия в гр. София, в периода от 15 ноември до 7 декември 2023 г. Изложбата е авторска, представяща разработки на д-р Стефан Стаменов и д-р Ваня Стаменова, включваща 8 постера във формат А2. 

Изложбата е дарена безвъзмездно и безсрочно на Първа английска езикова гимназия, гр. София.