„Космическо училище“ гостува в Бургас

Публичен семинар в гр. Бургас

Основно училище “Александър Георгиев-Коджакафалията
4 септември 2020

На 4 септември 2020 година в гр. Бургас се проведе публичен информационен семинар, представящ космическите технологии и изследвания за наблюдение на Земята и тяхното приложение в образованието. Събитието бе организирано по линия на образователна инициатива „Космическо училище“ от доц. д-р Ваня Стаменова и д-р Стефан Стаменов, създатели и координатори на инициативата.
Домакин на събитието беше иновативното основно училище “Александър Георгиев-Коджакафалията”, като публичния семинар бе открит от директора на училището, г-н Михаил Ненов. Участници в семинара бяха учителите по природни науки от Основно училище “Александър Георгиев-Коджакафалията”, СУ „Иван Вазов“, СУ „Епископ Константин Преславски“, Основно училище „Свети княз Борис I“, СУ Йордан Йовков, СУ „Петко Росен“, ОУ „Елин Пелин“, Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника. Присъстваха директорът на Авиомузей Бургас, г-н Станислав Мъжгълов и служители на музея. В рамките на събитието бяха изнесени две публични лекции и последвани от дискусия след това. Лекциите бяха посветени на възможностите на спътниковите технологии и спътниците на Европейската космическа агенция за наблюдение на Земята и образователната инициатива „Космическо училище“.

Програма

10:30 – 10:40 Откриване
10:40 – 11:05 „Космическата програма Коперник, ресурсите на Европейския съюз за наблюдение на Земята“
д-р Стефан Стаменов и доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН
11:05 – 11:30 Представяне на образователна инициатива „Космическо училище“
д-р Стефан Стаменов и доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН
11:30 – 12:00 Въпроси и дискусия